PHÂN BÓN LÁ HỖ HỢP NPK PHÁP THỤY SĨ BOMBI

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 5g/l
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 44g/l
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 80g/l
Magie (Mg): 0.008%
Đồng (Cu): 100 ppm

Danh mục: